100% Uvítací bonus až 2 500 Kč
HRAJ NYNÍ

Zásady ochrany osobních údajů

My v Ceskecasina.online si velmi dobře uvědomujeme, jak důležité je pro vás i pro nás vaše soukromí, a proto se věnujeme výhradně ochraně vašeho soukromí nade vše. Rádi bychom, abyste se mimo jiné seznámili s tím, jak a proč shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme neosobní i osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly pečlivě sestaveny, aby informovaly vás, zákazníky Ceskecasina.online, kteří mohou mít obavy o bezpečnost vašeho soukromí online. Účelem těchto zásad je jasně vysvětlit naše postupy ochrany osobních údajů týkající se procesů shromažďování informací, používání, zabezpečení a způsobu sdílení webových stránek Ceskecasina.online, služeb, produktů a webových stránek jiných nemovitostí a služeb, které vlastníme a provozujeme. Tyto zásady jsme vytvořili, abychom vysvětlili, jaké informace od vás shromažďujeme, jejich použití, zveřejnění a ochranu těchto informací, jakmile shromáždíme. Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Váš souhlas

Používáním našich webových stránek dobrovolně souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací, jak je jasně uvedeno v těchto online zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů na základě těchto zásad, nesmíte naše stránky používat.

 

Sběr informací

Údaje mohou být shromažďovány od návštěvníků nebo uživatelů, kteří se zaregistrují a používají naše stránky. Tyto shromážděné informace lze klasifikovat jako neosobní nebo osobní informace.

 

Neosobní a agregované informace

Toto jsou informace, které neposkytujete přímo vy. Jsou to pouze údaje shromážděné prostřednictvím vašich průzkumů, návštěv a aktivit na našich stránkách, které přesně neurčují, kdo jste osobně. Jako návštěvník se můžete účastnit zákaznických průzkumů, které jsou obvykle anonymní, pokud není uvedeno jinak. Provádíme statistickou analýzu pohybu a aktivity návštěvníka, abychom lépe porozuměli tomu, co ho zajímá, a změřili využití různých oblastí webu. Neosobní informace mohou být agregovány a následně poskytnuty třetím stranám pro účely a vyhodnocení. Neosobní údaje zahrnují:

 • Vaše používání a vývoj aktivity na webu.
 • Přesné datum a čas, kdy jste na web vstoupili.
 • Obecná geografická poloha, kde se nachází váš počítač.
 • Typ internetového zařízení, které používáte pro přístup k webu.
 • Server slouží pro připojení k internetu.
 • Stránky, ze kterých jste přišli.
 • Stránky našeho webu, které navštívíte a ze kterých odejdete.

 

Osobní informace

Zatímco neosobní informace jsou nepřímé a jsou shromažďovány a používány k tomu, aby uživatelská zkušenost byla lepší a atraktivnější pro širokou veřejnost. Osobní údaje jsou informace, které dobrovolně poskytnete, a jsou zaměřeny hlavně na splnění specifických potřeb uživatelů. Jeho údaje se skládají z vaší jedinečné osobní identity poskytnuté vámi, uživatelem Ceskecasina.online a našimi přidruženými třetími stranami a nebudou poskytnuty jiným organizacím, pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak. Když se zaregistrujete na našem webu, vyplníte náš průzkum nebo upravíte své údaje na našich stránkách, poskytujete nám své osobní údaje, které budou použity pro marketingové programy vytvořené speciálně pro poskytování speciálních nabídek právě pro vás. Osobní údaje mohou být shromažďovány v registracích, online průzkumech, aplikacích, žádostech o informace, rezervacích a záznamech shromážděných našimi přidruženými partnery, kteří s námi sdílejí informace, v závislosti na množství vámi poskytnutých informací a vašich dotazů. Shromážděné a udržované informace odhalující vaše identifikační charakteristiky a kontaktní údaje mohou být vaše rodné jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, informace o kreditní kartě, historie transakcí a další vámi poskytnuté dobrovolné preference. Uživatelské informace jsou bezpečně a bezpečně uloženy a používány z různých důvodů a nebudou žádným způsobem a žádným způsobem sdíleny ani prodávány třetím stranám. Mezi přijatelné důvody, pro které mohou být tyto informace použity, patří:

 • Vyhovění vládním žádostem nebo donucovacím orgánům a právním, administrativním a regulačním požadavkům jiných vládních úřadů.
 • Vyhovění soudnímu příkazu nebo předvolání, příkazu k prohlídce a dalším právním procesům na ochranu a obranu (jméno) ve spojení s právními nároky nebo spory.
 • Registrace do našich programů vyloučení zodpovědného hraní.
 • K ochraně a obraně (jméno), dceřiných společností, přidružených společností, hostů, zainteresovaných stran, zaměstnanců, ředitelů a zástupců v souvislosti s jakýmkoli právním jednáním, nárokem nebo sporem.
 • Splnit jakýkoli smluvní závazek kompenzovat dodavatele, aliance, obchodní partnery nebo třetí strany v souvislosti s právními kroky nebo spory.
 • Abychom zabránili nezákonným akcím na našich stránkách, včetně podvodů a dalších trestných činů.
 • Abychom zamezili nezletilým v nelegálním přístupu a používání našich stránek.

 

Používání cookies

Cookies jsou kompilací malých počítačových textových souborů, které jsou dočasně uloženy ve webovém prohlížeči používaném při návštěvě našich webových stránek, a jsou klíčovou součástí pro správné fungování našich webových stránek. Shromažďují statistická data z uživatelsky přístupných stránek a jsou mírně invazivní. Cookies jsou záznamy navštívených stránek, otevřených odkazů, stažených souborů, webů navštívených před a po tomto webu a dalších aktivit webu. Údaje získané pomocí souborů cookie jsou určeny k vylepšení uživatelské zkušenosti na webu. Je zaměřen na to, aby byly nabídky pro konkrétní uživatele pohodlnější a personalizované. Některé soubory cookie se také používají k zajištění integrity při nákupech. Soubory cookie nemohou určit, kdo je jednotlivec. Místo toho poskytují různé informace, včetně počtu uživatelů, kteří navštívili naše webové stránky, stránek, které navštívili, a technických problémů. Cookies se automaticky ukládají do vašeho elektronického zařízení při používání našich webových stránek, ale můžete je omezit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Máte svobodu přijmout nebo odmítnout používání cookies jednoduchou změnou nastavení vašeho webového prohlížeče. Odmítnutí souborů cookie však může omezit určité funkce webových stránek, včetně některých interaktivních funkcí, které nemusí správně fungovat, když jste na stránce aktivní.

 

Ochrana nezletilých

Webové stránky Ceskecasina.online nejsou nabízeny ani určeny nikomu, kdo je mladší 18 let nebo zákonný věk pohlavní dospělosti v zemi, kde bydlí. Vědomě ani úmyslně neshromažďujeme žádné identifikovatelné informace od nebo s cílem marketingu pro nezletilé nebo kohokoli, kdo nemá legitimní způsobilost k účasti na online hazardních aktivitách. Nezletilým je přísně zakázáno používat tuto stránku nebo kteroukoli z jejích služeb. Předpokládejme, že jste informováni, že osoba mladší 18 let nám poskytla identifikační údaje. Žádáme vás, abyste nás neváhali kontaktovat, abychom mohli najít informace, které je třeba vymazat. Každý, kdo se rozhodne používat tento web nebo související služby, ručí a prohlašuje, že je starší 18 let.